Word Gastvrouw/heer

Tupperware garantie

Algemeen

Wij stellen de hoogste kwaliteitsnormen voor onszelf en onze producten. Onze producten worden met de grootste zorg en precisie vervaardigd. Wij, Tupperware België (www.tupperware.be), garanderen de superieure kwaliteit van de Tupperware producten die wij verdelen met de Tupperware garantie in overeenstemming met de volgende voorwaarden. De Tupperware garantie (de “garantie”) is een vrijwillige garantie. Het is een bijkomende belofte, onafhankelijk van de wettelijke rechten die u als consument heeft, ten aanzien van de verkoper, in het bijzonder in geval van een defect van of verborgen gebrek in het product. Uw wettelijke rechten worden niet beperkt door deze garantie.

Producten die onder de garantie vallen; garantieperiode

Elk Tupperware-product of onderdeel ervan dat een fabricage-of materiaalfout vertoont, wordt gratis vervangen, enkel en alleen tijdens een Tupperware Party (niet in onze verkooppunten of webshop) en voor zover het aangewend wordt voor normaal huishoudelijk gebruik. De aangeboden Tupperware garantie, twee jaar of meer in functie van de betrokken producten of onderdelen van het product (zie catalogus), begint te lopen vanaf de levering, die ten laatste de maand die volgt op de aankoopdatum, vermeld op de bestelbon plaatsvindt. Normale gebruiksslijtage of verkeerd gebruik (b.v. sneden, stoten, vallen, oververhitting) vallen niet onder de garantie. Voor sommige Tupperware-producten gelden afwijkende garantiebepalingen. De producten of onderdelen ervan die onderhevig zijn aan slijtage door regelmatig gebruik (metalen onderdelen zoals lemmeten, raspen, Microvezeldoeken …) vallen onder de wettelijke garantie van twee jaar op vertoon van de volledig ingevulde bestelbon. U herkent deze producten aan het symbool in de catalogus waarbij het cijfer de maximale garantieperiode in jaren aangeeft. Na deze periode valt het product of onderdeel ervan niet meer onder de garantie. De garantie is alleen van toepassing als het product oorspronkelijk door ons op de markt is gebracht. U kunt er van uit gaan dat dit het geval is als u het product rechtstreeks van ons of van een van onze onafhankelijke Distributeurs of Consulenten in België heeft gekocht. Producten die door onze buitenlandse commerciële partners op de markt worden gebracht, kunnen in aanmerking komen voor een soortgelijke garantie.

Onze verplichtingen in geval van garantie

In geval van garantie heeft u recht op een vervangend product. Indien slechts bepaalde onderdelen van het product defect zijn, vervangen wij alleen de defecte onderdelen in plaats van het volledige product. Kleurgarantie kunnen wij niet geven. Indien een onder deze garantie te vervangen product niet meer in ons assortiment is opgenomen (of wordt vervangen door een model dat het opvolgt), heeft u recht op een waardebon voor een bedrag gelijk aan de laatste adviesverkoopprijs van het product in ruil voor het teruggeven van het volledige product; afhankelijk van de duur van de garantie die van toepassing is op het betreffende product onder artikel 2, wordt deze prijs gewaardeerd tegen 100% van de waarde tot 5 jaar na de aankoopdatum en tegen 60% voor de daaropvolgende jaren. Buiten de garantieperiode kunt u via onze onafhankelijke Distributeurs of Consulenten losse onderdelen kopen volgens hun beschikbaarheid. Indien een product niet opnieuw kan worden gekocht, kan dit geen aanleiding geven tot een aanspraak op een waardebon. In geval van het laten gelden van een vordering bij een van onze onafhankelijke Distributeurs, zal de waardebon door de Distributeur in eigen naam worden verstrekt; deze waardebon dient onmiddellijk geïnd te worden bij de uitgevende Distributeur. U kunt de waardebon gebruiken voor de aankoop van producten uit de huidige catalogus. Kiest u voor een product met een lagere prijs, dan gaat het resterende bedrag van de waardebon verloren; bij een hogere prijs betaalt u het verschil. Het is niet mogelijk om een volledige of gedeeltelijke terugbetaling in geld van de waardebon te verkrijgen.

Het inroepen van uw garantie

Op een Tupperware Party beantwoorden onze Consulenten graag al uw vragen over de garantie. De Consulenten en Distributeurs behandelen in onze naam gevallen van garantie. Houd er rekening mee dat u slechts één keer dezelfde aanspraak op garantie kunt indienen. Een voorafgaande voorwaarde voor een aanspraak op garantie is bewijs van aankoop, zoals onze bestelbon. Alle defecte producten die aan Consulenten en Distributeurs worden teruggegeven, zullen worden gerecycled.

In volgende gevallen geldt er geen garantie :

– Normale gebruiksslijtage of krassen die ontstaan bij normaal gebruik van het product.

– Vlekken en verkleuring door voedingsmiddelen, schimmel, roest, witachtige vlekken, brandvlekken of verkleuring van het materiaal door oververhitting.

– Breuk of barst als gevolg van een stoot of val of door oververhitting – Krassen of scheuren door gebruik van messen, metalen keukenhulpjes of scherpe voorwerpen.

– Beschadiging door gebruik van schuursponsjes, staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel – Blaren, blaasjes, verbrand, zwellingen … verzwakking van het product door lokale verhitting door vetstoffen of oververhitting.

– Vervorming of smelten door oververhitting, gebruik van grillfunctie, contact met hete voorwerpen of verwarmingselement van de vaatwasser.

– Schade op “Non Tupperware”-artikelen zoals tassen, textiel of andere producten.

Ontdek de volledige collecties in onze catalogus
Toon me