Word Gastvrouw/heer

Wettelijke informatie

Wettelijke vermeldingen

Artikel 1: Definities
Inhoud: verwijst naar merken, logo’s, productnamen, domeinnamen, grafische voorstellingen, video’s, foto’s, softwaretoepassingen, animaties, teksten, verkoopbeschrijvingen en elementen, zowel visueel als auditief.
Cookie: verwijst naar een tekstbestand dat door de webbrowser op het RAM geheugen van de gebruiker wordt opgeslagen en dat het mogelijk maakt de gebruiksvoorkeuren van de gebruiker te onthouden om hem/haar bij toekomstig gebruik gemakkelijker te kunnen begeleiden.
Diensten: verwijst naar de diensten die door Tupperware op de Website worden aangeboden en die in artikel 5 hieronder worden beschreven met betrekking tot de inhoud van de Website en diens varianten.

Artikel 2: Uitgever
De website www.tupperware.be en diens varianten worden uitgegeven door TUPPERWARE Belgium NV met ondernemingsnummer 0400.318.208, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Wijngaardveld 17, 9300 Aalst, BTW-nummer BE 0400.318.208
Host: Aiticon GmbH, Stephanstrasse 1, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland
Tel +49 69 795 83 83-0 https://www.aiticon.com

Artikel 3: Toepassingsgebied van de wettelijke vermeldingen
Deze wettelijke vermeldingen zijn in het Nederlands opgesteld en zijn bedoeld om informatie te verstrekken over de gebruiksvoorwaarden van de Website en diens varianten. Zij zijn uitsluitend van toepassing tussen Tupperware Belgium, (hierna “Tupperware” genoemd) en elke internetgebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot de Website en diens varianten en/of de Diensten wenst te gebruiken.

Artikel 4: Voorwaarden voor toegankelijkheid
De Website, diens varianten en de Diensten zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, ongeacht eventuele onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 5: Bescherming van persoonsgegevens
Bij het invullen van sommige formulieren op de Website en diens varianten, wordt u gevraagd om Tupperware Belgium NV persoonlijke informatie te bezorgen. Wij nodigen u uit ons Privacybeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

Artikel 6: Inhoud van de Website
In het algemeen beschouwt Tupperware NV alle informatie of inhoud die u per e-mail of via andere communicatiemiddelen naar de Website, diens varianten en de applicatie stuurt, als niet-vertrouwelijk en volledig vrij van rechten, met uitzondering van uw persoonsgegevens. Deze informatie en inhoud omvat vragen, antwoorden, opmerkingen, suggesties en andere soortgelijke berichten die u spontaan op de Website en diens varianten plaatst, maar ook hyperlinks naar andere websites of naar documenten en bestanden die door andere websites worden gehost.
Het geheel van deze inhoud en het voortbestaan van deze websites, documenten, bestanden en andere informatie geplaatst door internetgebruikers valt dus buiten de controle van Tupperware Belgium NV, en Tupperware Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe links en andere berichten.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
De Inhoud van de Website en diens varianten wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom die van kracht is in België, en dit voor de hele wereld. Zij wordt via het internet beschikbaar gesteld voor individuele raadpleging in een privé-omgeving. Overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, verbiedt Tupperware Belgium NV uitdrukkelijk elke handeling van extractie, hergebruik of publieke terbeschikkingstelling van de inhoud van de databanken toegankelijk op de Website en diens varianten. Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Tupperware Belgium NV is elke reproductie, weergave, aanpassing, wijziging of vertaling, zelfs gedeeltelijk, van de op de Website ter beschikking gestelde inhoud en diens varianten eveneens verboden.

Bovendien zijn de merken van TUPPERWARE eigendom van DART INDUSTRIES, INC. De onderscheidende tekens en in het bijzonder de merken, logo’s, bedrijfsnamen, handelsnamen, borden, titels en domeinnamen waarvan Tupperware Belgium NV of haar partners
houder zijn, zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun houder.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud van de Website en diens varianten vormt een burgerlijk en strafrechtelijk laakbare handeling en brengt de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker mee op grond van schending van het auteursrecht en/of het recht op onderscheidende tekens, en eventueel op grond van oneerlijke marktpraktijken en/of parasitisme.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting over de interpretatie, de geldigheid en de gevolgen van deze wettelijke vermeldingen, en bij gebrek aan een voorafgaande minnelijke schikking, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Privacybeleid

Wij waarderen uw belangstelling voor onze website www.tupperware.be (“de website”). Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en verwerken ze daarom in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd, wat u kan doen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Artikel 1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 27 april 2016 en van kracht vanaf 25 mei 2018 (de “GDPR”) is :
TUPPERWARE BELGIUM NV
Wijngaardveld 17, 9300 Aalst
(voor de doeleinden van dit Privacybeleid ook “Tupperware” of “wij” genoemd).
Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via [javascript protected email address].
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde postadres of op het e-mailadres [javascript protected email address].

Artikel 2. Verzamelde gegevens
Op basis van de aan u verstrekte informatie op onze cookiebanner en uw toestemming, kunnen wij bepaalde informatie over uw apparaat verzamelen en verwerken, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en sommige van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Cookies stellen ons in staat om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media aan te bieden en ons verkeer te analyseren. Wanneer u door de website navigeert, verzamelen wij bovendien informatie over de verschillende webpagina’s of producten die u bezoekt, de websites of zoektermen die u naar de website hebben geleid en informatie over de manier waarop u met de website omgaat. Wij noemen deze verzamelde informatie “informatie over het apparaat”.

 • “Cookies” zijn kleine gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatiecode bevatten. Volgens de wet mogen wij alleen cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen naar http://www.allaboutcookies.org.
 • “Logbestanden” (log files) volgen acties op de website en verzamelen gegevens zoals uw IP adres, browser type, uw internet dienstverlener, verwijzende/exit pagina’s en datum/tijd.
 • “Webbakens” (web beacons), “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie op te slaan over de manier waarop u op de website navigeert.
  U kunt alle cookies die in verschillende categorieën zijn onderverdeeld, bekijken door op de cookiebanner (“details tonen”) te klikken. U kunt ook op elk moment uw keuzes wijzigen en uw toestemming intrekken of uitbreiden door te klikken op de link “Cookie-instellingen” en vervolgens op “Uw toestemming wijzigen”.

Wanneer u een aankoop doet of probeert te doen op de website, verzamelen wij bepaalde informatie over u, waaronder

 • Uw contactgegevens, met inbegrip van uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en facturatie- of leveringsadres,
 • Login- en accountinformatie, met inbegrip van gebruikersnaam, wachtwoord en specifieke gebruikersidentificatie,
 • Uw betalingsgegevens via een directe betalingsgateway van ADYEN: https://www.adyen.com/nl_NL/
 • In dat geval slaat ADYEN uw kredietkaartgegevens op. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). De informatie over uw aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om uw bestelling te voltooien. Zodra uw bestelling is voltooid, wordt de informatie over de aankooptransactie verwijderd.
 • Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan de PCI-DSS-norm, die wordt beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay en anderen.
 • De vereisten van de PCI-DSS-norm garanderen de veilige verwerking van kredietkaartgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners.
 • Voor meer informatie kunt u ook de gebruiksvoorwaarden van ADYEN raadplegen: https://www.adyen.com/nl_NL/legal/terms-and-conditions en het privacybeleid: https://www.adyen.com/nl_NL/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Artikel 3: Doeleinden en rechtsgrondslag
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens en informatie voor de volgende doeleinden Op basis van de contractuele relatie met Tupperware Belgium NV :

 • Uw account aanmaken en de toegang beheren
 • Beheer, voorbereiding en levering van uw bestelling, dienst na verkoop en klantenzorg
 • Communiceren met u in het kader van prospectie acties (getrouwheidsactie, promotie, e-mailing)

Tupperware Nieuwsbrief
Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u regelmatig een Tupperware nieuwsbrief per e-mail te sturen. Wij sturen individuele, gepersonaliseerde e-mails en andere elektronische kennisgevingen met reclame (hierna “nieuwsbrief” genoemd) alleen met toestemming van de ontvanger. Registratie voor onze nieuwsbrief is gebaseerd op een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Na goedkeuring op onze website ontvangt u een bevestigingsmail met een activeringslink om de nieuwsbrief met onmiddellijke ingang te ontvangen. De registratie van de nieuwsbrief zal worden geregistreerd om het registratieproces te bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat het opslaan van de inlog- en bevestigingstijden, alsmede het IP-adres.
Wij verwerken bepaalde informatie over uw gebruik van de nieuwsbrief en onze websites om de nieuwsbrief te personaliseren met informatie over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, door middel van een webbakens en cookies. Daarbij gebruiken wij uw persoonsgegevens, maar ook informatie over uw kliks, de producten die u hebt gekocht, de producten die u op een eventuele favorietenlijst hebt gezet en de webpagina’s die u op onze website hebt bezocht.
De verzending van de nieuwsbrief, de personalisering ervan en de bijbehorende prestatiemeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door eenvoudigweg te klikken op de link “uitschrijven” onderaan elk van onze nieuwsbrieven of door ons een e-mail te sturen op de hierboven vermelde e-mailadressen.

Contact door een Tupperware Consulent
We vragen u ook om de volledige naam en het nummer van uw Tupperware Consulent te geven voor een persoonlijke opvolging door uw Tupperware Consulent of om u toe te laten ons netwerk te leren kennen en te genieten van persoonlijke aandacht, aangepaste recepten en advies over Tupperware producten in het algemeen. Indien u geen Tupperware Consulent hebt en u ons uw toestemming geeft, kunnen wij u een Consulent toewijzen via uw plaatselijke Tupperware Concessiehouder. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de hierboven vermelde e-mailadressen.
Wij gebruiken informatie over het apparaat die wij verzamelen om ons te helpen potentiële risico’s en fraude op te sporen (in het bijzonder uw IP-adres) en, meer in het algemeen, om onze website te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door het genereren van analyses over hoe onze klanten navigeren en omgaan met de website, en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te evalueren).

Artikel 4: Ontvangers van uw persoonsgegevens
Om onze diensten te kunnen verlenen, doen wij een beroep op derde ondernemingen en externe dienstverleners (hierna “Onderaannemers” genoemd) met wie wij contractueel verbonden zijn. In dergelijke omstandigheden worden persoonsgegevens voor verwerking doorgegeven aan deze verwerkers. Deze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig door ons gecontroleerd om ervoor te zorgen dat uw privacy vertrouwelijk blijft. Verwerkers mogen gegevens alleen gebruiken voor de door ons beoogde doeleinden en zijn ook contractueel door ons verplicht om uw gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties. Met betrekking tot deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Sommige leveranciers kunnen gevestigd zijn of over faciliteiten beschikken in een rechtsgebied buiten de Europese Economische Ruimte (EER/EU). Zodra u onze webshop verlaat of wordt doorverwezen naar een website of applicatie van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze website.

Bovendien zullen wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven wanneer dat wettelijk is toegestaan. Een dergelijke doorgifte van gegevens is met name in de volgende gevallen rechtmatig:

 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de legitieme belangen van Tupperware, bijvoorbeeld op verzoek van de autoriteiten;
 • de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een derde te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Tupperware is overgedragen.

Artikel 5: Verwijdering van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden van de gegevensverwerking te verwezenlijken. Als u een contract met ons hebt gesloten of als u gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij uw gegevens slechts zolang als nodig is om het contract uit te voeren of de diensten te verlenen, indien het geval, verlengd met eventuele garantietermijnen. Het gebruik van bepaalde toepassingen op onze website vereist soms dat wij gedurende een zeer beperkte periode reservekopieën bewaren van bepaalde ingevoerde informatie. Zodra het betrokken belang niet langer van toepassing is (bv. oplossing van de fout), zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Artikel 6: Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, onrechtmatig worden toegeëigend, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

Artikel 7: Uw rechten als betrokkene
In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming en de GDPR, hebt u op elk moment :
Recht van toegang
U hebt het recht om van ons, op verzoek en op elk moment, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, in de mate zoals bepaald in artikel 15 van de GDPR.
Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door ons te laten verbeteren, voor zover deze onjuist zijn.
Recht op wissen
U hebt het recht om, onder de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR, te eisen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Dit is met name het geval wanneer de doeleinden van de verwerking zijn verwezenlijkt of niet langer bestaan, wanneer uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken zonder dat er een andere rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens bestaat, wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wanneer de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is voorzien in het recht van de Unie of in het recht van een EU-lidstaat waaraan wij zijn onderworpen.
Recht om verwerking te beperken
U hebt het recht, voor zover bepaald in artikel 18 van de GDPR, om ons de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht is met name van toepassing wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, wanneer aan de voorwaarden voor het recht op gegevenswissing is voldaan en u verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens in plaats van om wissing ervan, wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de beoogde verwerkingsdoeleinden, maar deze nog wel noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of wanneer de uitoefening van een bezwaar nog wordt betwist.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht, voor zover bepaald in artikel 20 van de GDPR, om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze plaatsvindt ten behoeve van het algemeen belang of ter vrijwaring van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij deze verwerking systematisch beëindigen.
Uitoefening van deze rechten
Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [javascript protected email address].
Herroepingsrecht
Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [javascript protected email address]  of door te klikken op de link “unsubscribe” in een nieuwsbrief. Vanaf die datum staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens waarop de toestemming betrekking heeft, op voorwaarde dat wij deze verwerking niet op andere rechtsgronden uitvoeren (bv. om andere contracten met u uit te voeren).
Recht om een klacht in te dienen
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

Artikel 8: Wijzigingen in dit Privacybeleid
De door Tupperware aangeboden diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, met name om de functionaliteit van onze website te verbeteren. Dergelijke wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Tupperware behoudt zich dan ook het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. U kunt de huidige versie van dit Privacybeleid bekijken op elke pagina van onze website onder de hoofding “Privacybeleid”. Wij raden u aan regelmatig de actuele status van ons Privacybeleid te controleren.

Deze versie van ons Privacybeleid is van toepassing vanaf 1/09/2021.

Gebruiksvoorwaarden van de website  www.tupperware.be

Artikel 1: Definities
Inhoud: verwijst naar merken, logo’s, productnamen, domeinnamen, grafische voorstellingen, video’s, foto’s, softwaretoepassingen, animaties, teksten, verkoopbeschrijvingen en andere elementen, zowel visueel als auditief.
Cookie: verwijst naar een tekstbestand dat door de webbrowser op het RAM geheugen van de gebruiker wordt opgeslagen en dat het mogelijk maakt de gebruiksvoorkeuren van de gebruiker te onthouden om hem/haar bij toekomstig gebruik gemakkelijker te kunnen begeleiden.
Diensten: verwijst naar de diensten die worden aangeboden op de website www.tupperware.be en die worden beschreven in artikel 5 hieronder met betrekking tot de inhoud van het online verkoopplatform.
Gebruiker: elke persoon die toegang heeft tot de website www.tupperware.be.

Artikel 2: Uitgever
De website www.tupperware.be wordt uitgegeven door TUPPERWARE BELGIUM NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Wijngaardveld 17, 9300 Aalst, België. Telefoon: +32 2 627 01 30.
BTW-nummer: BTW BE 0400.318.208
Host: Aiticon GmbH, Stephanstrasse 1, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland
Tel +49 69 795 83 83-0
Web https://www.aiticon.com
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan, dewelke u kan raadplegen op het volgend webadres https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitrage orgaan voor consumentenzaken.

Artikel 3: Toepassingsgebied van de wettelijke vermeldingen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn van toepassing op het gebruik van de website www.tupperware.be. Zij zijn uitsluitend van toepassing tussen Tupperware Belgium NV, (hierna “Tupperware” genoemd) en elke internetgebruiker die toegang wenst tot de Website en gebruik wenst te maken van de diensten. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de website www.tupperware.be gebruikt. Door de Website te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4: Voorwaarden voor toegankelijkheid
2.1. Hoewel de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Tupperware niet aansprakelijk worden gehouden voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Voor zover er geen sprake is van een lichamelijk letsel veroorzaakt door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn aansprakelijkheidsvorderingen tegen Tupperware in principe uitgesloten, tenzij Tupperware zich schuldig heeft gemaakt aan grove of opzettelijk nalatigheid.
2.2.  Tupperware behoudt zich het recht voor om de werking van de website www.tupperware.be of een deel ervan op elk moment te onderbreken, te wijzigen en/of stop te zetten. Tupperware kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de ononderbroken beschikbaarheid van de website.
2.3 Tupperware streeft ernaar de website www.tupperware.be virusvrij te houden. De afwezigheid van virussen kan echter niet worden gegarandeerd. Alvorens informatie te downloaden, dient de gebruiker voor zijn eigen bescherming en om virussen op de website www.tupperware.be te voorkomen, ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen werden getroffen en dat een virusscanner geïnstalleerd is.

Artikel 5: Aanmaken van een account
U kunt een account (“Gast” of “Gebruiker”) aanmaken of u bent door uw Tupperware Consulent uitgenodigd om een account aan te maken op www.tupperware.be om toegang te krijgen tot de Website.
5.1 De gebruiker moet 18 jaar of ouder zijn. Registratie van het account en gebruik van de website www.tupperware.be is gratis.
De gebruiker is verplicht waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij de registratie van zijn account en elke wijziging daarvan bij het volgende gebruik door te geven.
5.2 Een gebruiker mag zijn account niet overdragen aan derden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn wachtwoord. Indien het wachtwoord door onbevoegden gekend is, is de gebruiker verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

Artikel 6: Bescherming van persoonsgegevens.
Wij willen erop wijzen dat bij gegevensoverdracht op het internet beveiligingslekken kunnen voorkomen. Daarom kan geen foutloze en probleemloze gegevensbescherming worden gegarandeerd. Onze aansprakelijkheid is in dit verband uitgesloten.
De gebruiker heeft het recht om op elk moment en kosteloos volledige informatie van Tupperware over de gegevens in kwestie te ontvangen. Daarnaast heeft hij recht op rectificatie, verwijdering van gegevens, beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van gegevens. De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, onder meer van zijn verblijfplaats of van de plaats van de vermeende inbreuk.
Wij nodigen u uit ons Privacybeleid https://www.tupperware.be/nl/wettelijkeinformatie/ betreffende de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen, evenals de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.

Artikel 7: Inhoud van de website www.tupperware.be
In het algemeen beschouwt Tupperware NV alle informatie of inhoud die u per e-mail of via andere communicatiemiddelen naar de Website stuurt, als niet-vertrouwelijk en volledig vrij van rechten, met uitzondering van uw persoonsgegevens. Deze informatie en inhoud omvat vragen, antwoorden, opmerkingen, suggesties en andere soortgelijke berichten die u spontaan op de Website plaatst, maar ook hyperlinks naar andere websites of naar documenten en bestanden die door andere websites worden gehost.
Het geheel van deze inhoud en het voortbestaan van deze websites, documenten, bestanden en andere informatie geplaatst door internetgebruikers valt dus buiten de controle van Tupperware Belgium NV, en Tupperware Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe links en andere berichten.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
De Inhoud van de Website wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom die van kracht is in België, en dit voor de hele wereld. Zij wordt via het internet beschikbaar gesteld voor individuele raadpleging in een privé-omgeving.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, verbiedt Tupperware Belgium NV uitdrukkelijk elke handeling van extractie, hergebruik of publieke terbeschikkingstelling van de inhoud van de databanken toegankelijk op de Website. Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Tupperware Belgium NV is elke reproductie, weergave, aanpassing, wijziging of vertaling, zelfs gedeeltelijk, van de op de Website ter beschikking gestelde inhoud eveneens verboden.
Bovendien zijn de merken van TUPPERWARE eigendom van DART INDUSTRIES, INC. De onderscheidende tekens en in het bijzonder de merken, logo’s, bedrijfsnamen, handelsnamen, borden, titels en domeinnamen waarvan Tupperware Belgium NV of haar partners  houder zijn, zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun houder.
Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud van de Website vormt een burgerlijk en strafrechtelijk laakbare handeling en brengt de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker mee op grond van schending van het auteursrecht en/of het recht op onderscheidende tekens, en eventueel op grond van oneerlijke marktpraktijken en/of parasitisme.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting over de interpretatie, de geldigheid en de gevolgen van deze wettelijke vermeldingen, en bij gebrek aan een voorafgaande minnelijke schikking, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
Versie: augustus 2021

Algemene verkoopsvoorwaarden van  www.tupperware.be

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van de website www.tupperware.be (hierna “AVV” genoemd) hebben enerzijds tot doel elke potentiële Koper in te lichten over de voorwaarden waaronder de verkoper (hierna “Tupperware Belgium NV” genoemd) uitsluitend op Belgisch grondgebied overgaat tot de verkoop en levering van bestelde producten en anderzijds de rechten en plichten van de Partijen in het kader van de verkoop van producten door Tupperware Belgium NV aan de consument (hierna “de Koper” genoemd) vast te leggen. Zij zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen van producten die door Tupperware Belgium NV op haar Website worden aangeboden.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden aangevuld door de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website, evenals het Privacybeleid en het Cookiebeleid, die op de Website kunnen worden geraadpleegd.

De identiteit en contactgegevens van Tupperware Belgium NV zijn :
Tupperware België NV
Wijngaardveld 17
9300 Aalst
België
Intracommunautair BTW-nummer: BTW BE 0400.318.208
Telefoon: +32 2 627 01 30
e-mail: [javascript protected email address]

Artikel 1. Doel
De huidige verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen Tupperware Belgium NV en de koper vast te leggen alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de Website www.tupperware.be. De aankoop van een product via deze Website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen alvorens een bestelling te plaatsen. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van Tupperware-producten niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik en anderzijds dat hij over de volledige beschikkingsbevoegdheid beschikt, waardoor hij zich kan verbinden onder de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.
Tupperware Belgium NV behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen, om zich in regel te stellen met nieuwe reglementeringen of om het gebruik van haar Website te verbeteren. De toepasselijke voorwaarden zijn dewelke van kracht zijn op datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Technische kenmerken van de producten
De website www.tupperware.be vermeldt voor elk product de prijs, de materialen waaruit het is gemaakt, de functie, de voorwaarden en de contra-indicaties voor gebruik, die ook kunnen worden geraadpleegd op de website www.tupperware.be in de rubriek producten. Bovendien kan een Tupperware Consulent alle technische vragen over de door de klant beoogde aankopen beantwoorden.

Artikel 3. Tarieven
De prijzen op de productfiches van de website zijn prijzen in euro’s (€) inclusief alle belastingen (incl. BTW), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de prijs van de producten worden doorberekend. Tupperware Belgium NV behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen, met dien verstaande echter dat de prijs die op de dag van de bestelling op de website wordt vermeld, de enige prijs zal zijn die van toepassing is op de koper.
Voorwaarden betreffende de uitvoering van het contract: De betaling van de producten geschiedt bij het plaatsen van de bestelling. De levering van de bestelde producten vindt plaats – via de Vervoerder DPD – bij de woonplaats van de persoon die is aangewezen als gerechtigd om de levering in ontvangst te nemen of bij een door de Koper bepaald DPD afhaalpunt, binnen een maximum van 17 dagen volgend op de dag van de bestelling, behalve in geval van overmacht, of voorraadtekort te wijten aan de fabrikant. In het laatste geval geschiedt de levering zo spoedig mogelijk na de bestelling. Elke klacht betreffende het product moet ter kennis gebracht worden van Tupperware Belgium NV via de contactpagina www.tupperware.be/nl/contact.

Artikel 4. Bestellen en betalen met bankkaart
Alle bestellingen impliceren betaling. De bestellingen worden betaald in euro, inclusief alle belastingen en verplichte bijdragen. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de Koper. De Koper garandeert dat hij/zij beschikt over de nodige machtiging om een bankkaart te gebruiken voor de betaling van zijn/haar Bestelling, op het moment dat de Bestelling wordt geregistreerd.
De Koper selecteert de producten die hij/zij wenst te bestellen in het “winkelmandje”.
Dan, heeft de Koper de mogelijkheid:

 • Ofwel zich aan te melden op zijn/haar account als hij/zij er al een heeft aangemaakt;
 • Ofwel, als hij/zij een nieuwe gebruiker is, om verder te gaan met het aanmaken van een nieuw account:
  o   een eenvoudig Gastaccount, zonder een wachtwoord te moeten kiezen, maar met vermelding van naam en huisadres;
  o   een Gebruikersaccount, met vermelding van de volgende gegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, wachtwoord.

Dan kan de Koper de verzendingsmethode kiezen:

 • ofwel “DPD” tegen een tarief van € 5,70
 • ofwel “Gratis levering” voor aankopen van 100 € of meer.
  Vervolgens aanvaardt de Koper de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en de mogelijkheid om ook de verzending van de Nieuwsbrief te aanvaarden.

De Koper wordt dan doorverwezen naar de “betaling” pagina.
De Koper vult vervolgens zijn betalingswijze in: “Betaling met kredietkaart”: PayPal, Visa, mastercard, payconic, bancontact, apple pay, american express.
De Koper kan alle informatie controleren en geeft dan:

 • zijn/haar bankgegevens (nummer, datum en visueel cryptogram (CVV) op de achterzijde van de door de Koper gebruikte bankkaart) op het beveiligde betaalmiddel van het bedrijf Adyen, waarvan de beveiligingsmaatregelen worden beschreven op Adyen.com
  Ten slotte valideert de Koper zijn bestelling door op de daartoe bestemde knop te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve sluiting van het contract. Een samenvatting van de bestelling van de Koper verschijnt en een referentienummer van de bestelling wordt vermeld. Een bevestiging van de bestelling wordt naar het e-mailadres van de Koper gestuurd. De bestelling zal dan worden verwerkt.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand te doen van het recht zich op zijn eigen aankoopvoorwaarden te beroepen. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie.

Tupperware Belgium NV behoudt zich het recht voor om de verkoop te aanvaarden of te weigeren, met name omwille van de leveringsmogelijkheden, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een door de Koper verschuldigd bedrag, in geval van betalingsincident, of in geval van bedrog of poging tot bedrog met betrekking tot het gebruik van de Website, inclusief naar aanleiding van vroegere Bestellingen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Tupperware Belgium NV behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling is ontvangen, inclusief alle kosten en taksen.

Artikel 6. Herroepingsrecht
De klanten kunnen gebruik maken van het in het Wetboek Economisch Recht voorziene herroepingsrecht.
De klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant Tupperware Belgium NV op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post of e-mail) met de contactgegevens van Tupperware Belgium NV vermeld op de contactpagina www.tupperware.be/nl/contact/ en via het retourformulier www.tupperware.be/nl/retours/.

Modelformulier voor herroeping
(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).
– Tupperware Belgium NV, Wijngaardveld 17, 9300 Aalst, België
E-mail: [javascript protected email address]
Ik/Wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van / de levering van de volgende goederen (*),/de verlening van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de Koper(s)
– Adres van de Koper(s)
– Handtekening van de Koper(s) (alleen in geval van communicatie op papier)
– Datum(s)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De klant mag het bovengenoemde modelformulier gebruiken, maar is daar niet toe verplicht. Opdat de herroepingstermijn in acht wordt genomen, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.
Gevolgen van herroeping: In geval van herroeping van de overeenkomst door de klant, moet de Koper de terugzending van de producten aanvragen met behulp van het formulier op www.tupperware.be/nl/retours/.
Het product moet op kosten van de Koper, in nieuwe staat, in de originele verpakking teruggestuurd worden naar het adres (Ter attentie van Tupperware Webshop Returns, Wijngaardveld 17, 9300 Aalst) met het transportmiddel naar keuze van de Koper (bv. vervoerders zoals UPS, DPD, privé pakketdienst, enz.), met dien verstande dat dit volledig ten laste van de Koper zal zijn.

Het teruggezonden product moet uiterlijk veertien dagen na de dag waarop Tupperware Belgium NV op de hoogte is gebracht van de beslissing van de afnemer om de overeenkomst te herroepen, worden toegezonden. Bij ontvangst van het product en na onderzoek van het product zal Tupperware Belgium NV overgaan tot de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten voor de klant meebrengen.

Artikel 7. Levering
De leveringen worden verricht op het door de klant opgegeven adres. Het is helaas niet mogelijk om de goederen persoonlijk bij onze fabriek af te halen.
Helaas kunnen wij geen bestellingen aanvaarden voor leveringen in het buitenland. Er wordt alleen geleverd op afleveradressen in België.
De leveringstermijn bedraagt ongeveer 3 tot 6 werkdagen vanaf de sluiting van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Transportschade
Indien de goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, gelieve deze gebreken zo snel mogelijk aan de bezorger te melden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. U helpt ons echter onze eigen rechten tegenover de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

Artikel 8. Juridische en commerciële garanties voor de producten
In geval van een wettelijke of commerciële garantie is het raadzaam contact op te nemen met een Tupperware Distributeur in de buurt van de klant (www.tupperware.be/nl/distributeur), of met de gebruikelijke Consulent van de klant. De Tupperware-garantie is een vrijwillige garantie. Het is een extra belofte, los van de wettelijke rechten die u als klant hebt, ten aanzien van de verkoper, met name in geval van een gebrek of verborgen fout in het product. Uw wettelijke rechten worden niet beperkt door deze garantie.

Elk Tupperware artikel of onderdeel dat een fabricage- of materiaalfout vertoont, wordt gratis vervangen, mits het huishoudelijk en normaal wordt gebruikt. De aangeboden Tupperware-garantie, twee jaar of meer naargelang de artikelen of onderdelen van artikelen in kwestie (zie catalogus), gaat in bij de levering die uiterlijk binnen een maand na de op de bestelbon vermelde aankoopdatum zal plaatsvinden. Normale slijtage of verkeerd gebruik (bijv. snijden, stoten, laten vallen, oververhitting) valt niet onder de garantie. Voor sommige Tupperware-artikelen gelden andere garantievoorwaarden. Voor artikelen of onderdelen van artikelen die door regelmatig gebruik aan slijtage onderhevig zijn (metalen onderdelen zoals messen, raspen, microvezels, enz.) geldt de wettelijke garantie van twee jaar op vertoon van de ingevulde bestelbon. U kunt deze artikelen of onderdelen van artikelen in de catalogus herkennen aan het symbool waarbij het getal de maximale garantieperiode in jaren aangeeft. Na deze periode valt het artikel of deel van het artikel niet meer onder de garantie. De garantie geldt alleen als het product oorspronkelijk door ons op de markt is gebracht. U kunt hiervan uitgaan als u het product rechtstreeks bij ons of bij een van onze onafhankelijke Consulenten of Distributeurs in België hebt gekocht. Producten die door onze buitenlandse partners op de markt worden gebracht, kunnen een soortgelijke garantie genieten.

In geval van garantie heeft u recht op een vervangend product. Indien onderdelen van het product defect zijn, zullen wij alleen de defecte onderdelen vervangen in plaats van het volledige product. Er kan geen kleurgarantie worden gegeven. Indien een onder deze garantie te vervangen product niet meer in ons assortiment voorkomt (of wordt vervangen door een nieuwer model), hebt u recht op een tegoedbon ter waarde van de laatste adviesprijs van het product in ruil voor uw volledig product.

U kunt de waardebon gebruiken om Tupperware producten uit de huidige catalogus te kopen. Als u een product kiest met een lagere prijs, gaat het resterende bedrag van de waardebon verloren; als de prijs hoger is, moet u het verschil bijbetalen. Het is niet mogelijk om een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de waardebon te verkrijgen. Buiten de garantieperiode kunt u beschikbare reserveonderdelen kopen via onze Onafhankelijke Consulenten en Distributeurs. Indien een bepaald artikel niet kan worden teruggekocht, kan dit geen aanleiding geven tot een aanspraak op een waardebon.

Tijdens een Tupperware Party beantwoorden onze Consulenten graag al uw vragen over de garantie. Let op: u kunt slechts eenmaal aanspraak maken op dezelfde garantie. Een voorwaarde voor de garantie is een bewijs van aankoop, zoals onze bestelbon. Alle defecte producten die tijdens een Partij aan een Consulent of Distributeur worden terugbezorgd, zullen worden gerecycleerd.

Reserveonderdelen: Tupperware heeft een verkoopdienst voor reserveonderdelen (afhankelijk van de beschikbare voorraden) voor de producten die in de huidige catalogus zijn opgenomen: de klant kan een verloren of beschadigd onderdeel vervangen. Voor elke vraag om informatie kan de klant terecht bij zijn/haar gebruikelijke Tupperware Consulent of bij de Tupperware Distributeur in zijn/haar regio.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Wij zijn jegens u aansprakelijk in geval van grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In andere gevallen zijn wij alleen aansprakelijk voor schending van een contractuele verplichting, waarvan de naleving essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop u als klant rechtmatig kunt vertrouwen, evenwel in dit geval beperkt tot vergoeding van voorzienbare en normale schade. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van aantasting aan leven, lichamelijke integriteit of gezondheid krachtens de productaansprakelijkheidswet, voor gegeven garanties en voor inbreuken op de gegevensbescherming blijft onaangetast door de voornoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.
Tupperware Consulenten zijn niet bevoegd om de Distributeurs waaraan zij verbonden zijn, noch Tupperware Belgium NV te binden. Tupperware Belgium NV behoudt zich het recht voor de verkoop te aanvaarden of te weigeren, in het bijzonder omwille van de leveringsmogelijkheden en na verificatie van de tijdige betaling van het bedrag van de bestelling.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens
Tupperware Belgium NV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de klant op de website www.tupperware.be worden verstrekt.
Computerverwerking van de verzamelde informatie is :

 • vereist voor de afwikkeling van de verkoop door Tupperware Belgium NV en voor de administratie van de bestelling van de klant. Indien de klant niet akkoord gaat, zal Tupperware Belgium NV de bestelling niet kunnen uitvoeren.
 • onderworpen aan de toestemming van de klant voor de communicatie van informatie en aanbiedingen door Tupperware Belgium NV. De klant heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
 • onderworpen aan de toestemming van de klant voor toekomstig contact door een Tupperware Consulent van een Tupperware Distributeur van de postcode van het factuuradres van de klant. De klant heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
  In het algemeen zullen klantgegevens worden gewist of geanonimiseerd zodra zij niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren.
  In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement, van kracht op 25 mei 2018, heeft de klant het recht op inzage, rectificatie en overdraagbaarheid van zijn gegevens, dat kan worden uitgeoefend via [javascript protected email address], waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld, in overeenstemming met het Privacybeleid vermeld onderaan de pagina van de website www.tupperware.be.
  De klant kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Tupperware Belgium NV op [javascript protected email address].

Artikel 11. Beslechting van geschillen
Deze voorwaarden voor verkopen op afstand zijn onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht het land waar de Koper verblijft en de plaats waar de Bestelling werd geplaatst, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Voor alle geschillen of betwistingen is de rechtbank van Brussel bevoegd. Tupperware Belgium NV behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Om op de hoogte te blijven van deze eventuele wijzigingen, raadt Tupperware Belgium NV de Koper, en in het algemeen elke gebruiker, aan de AVV, de Wettelijke vermeldingen en de Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals het Privacybeleid van de Website regelmatig te herlezen. De Bestelling is onderworpen aan de AVV die van kracht zijn op het moment van de Bestelling.

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan, dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitrage orgaan voor consumentenzaken.

Ontdek de volledige collecties in onze catalogus
Toon me